Контакт


Доколку имате некакви прашања или коментари, Ве молиме пополнете ја дадената форма, а ние ќе Ви одговориме во најбрз можен рок.
Вашите права во однос на обработката на лични податоци вклучуваат:
• право да бидете информирани за обработката на личните податоци
• право на пристап до личните податоци
• право на исправка и бришење на личните податоци
• право на ограничување на обработката на личните податоци
• право на приговор

[recaptcha]

За дополнителни информации и/или остварување на Вашите права за заштита на лични податоци, можете да ја посетите нашата политика за Заштита на лични податоци – секција „Кои се Вашите права врз личните податоци“.+38976350332

info@kupikniga.mk

Булевар Илинден 109-1/4, 1000 Скопје, Македонија