Политика за испорака


НАПОМЕНА :
Поради зголемениот број на нарачки и обемот на работа во овој период времето на испорака на нашите производи е од 3 до 10 работни дена
Ви Благодариме на разбирањето.


kupikniga.mk има склучено договор за соработка со повеќе фирми за дистрибуција на пратки. Нарачаните производи ќе ви бидат доставени со испратница, a електронската фактура за извршеното плаќање ќе ја имате веќе добиено по електронска пошта.

Купените производи ќе ви бидат доставени до адресата која сте ја навеле како адреса за испорака. Трошоците за испорака се пресметуваат според одбраниот начин на плаќање, и во зависност од моментални акции или промоции на kupikniga.mk . Динамиката на испорака ќе зависи од начинот на испорака кој сте го избрале.

Испорака во Македонија:

 

Препорачана

Македонија

139 MКД

вклучено ДДВ

Период на испорака: 3 до 5 работни дена

Препорачана пратка

Скопје

139 МКД

вклучено ДДВ

Период на испорака: 3 до 5 работни дена

 

Испорака во странство:

ДХЛ Експрес

47 ЕУР до 2 кг

Период на достава: 3 до 7 работни дена

kupikniga.mk субвенционира дел од трошоците за испорака со ДХЛ. Износот кој купувачите ќе треба да го платат е само 47,00 ЕУР до 2 кг. за која било држава.

Периодот на достава за српските изданија e од 21 до 25 работни дена. Ве молиме имајте предвид дека kupikniga.mk испорачува само во работни денови.

Трошоците за испорака на нарачката ќе бидат јасно претставени, издвоени и лесно видливи во однос на цената на производот. Збирот на овие две цени (цена на производ и цена на услугата – испорака) ќе биде исто така јасно истакнат и назначен.

Забелешка за пратките за странство:
Примачот на пратката е увозник и мора да ги почитува сите закони и прописи на земјата на испорака. Нарачките, коишто се испраќаат во странство може да бидат предмет на увозни давачки, царини, даноци и такси од страна на земјата назначена за испорака. Дополнителните трошоци за царинење ќе бидат на товар на примателот; ние немаме контрола над овие давачки и не можеме да предвидиме колкави би биле истите. Царинските политики варираат во голема мера од земја до земја. Ве молиме контактирајте ја вашата локална царинска испостава за дополнителни информации.